Marshall McLuhan on the media

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Mediet är budskapet

Marshall McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element.

Marshall McLuhan & Edwin Newman - talar frispråkigt

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Marshall McLuhan - Explorations - 05-18-1960 - The World is a Global Village

Varje gång ett nytt medium framträder uppstår problemet med att de gamla medierna är de självklara. Detta resonerar Marshall McLuhan om i denna film.

The Medium is the Message

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan problematiserad

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan i pogrammet 'world connectivity' från 1965

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Öppna ögonen för de nya vägarna

När missionärerna i Australien gav urbefolkningen yxor av stål rasade deras kultur, konstaterar Marshall McLuhan. Torbjörn Lundgren funderar vidare.