Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Lyssnasymbolen

Om lyssnafunktionen på vår portal

På fungerandemedier.se kan du lyssna till alla längre texter. Klicka på lyssnaknappen och och testa.

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...
Göran Hägg argumenterar

Den som läser eller hör... om tyst- och högläsning

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren...
John Chrispinsson med mikrofon

Man blir hungrig... om högläsning

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Dí...
René Vazquez Díaz och Karin Alvtegen på cenen

Där stod han framför klassen... om berättande

Berättande och lyssnande är färdigheter som inte direkt har med dyslexi att göra, utan kan...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...
Karin Taube i talarstolen

Läsförståelsen har sjunkit hos 15-åringar i Sverige - PISA 2009

Svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats markant mellan åren 2000 och 2009.

Boken på arbetsplatsen

Det årliga seminariet Boken på arbetsplatsen arrangeras av LO:s läsfrämjandegrupp, där olika...
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...

Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....

Sidor