Tomas Dalström i sitt hem

Att läsa och skriva på hjärnans villkor

Skrivande går ut på att överföra tankar och det måste jag göra med hjälp av ord som du sen ska kunna tolka, säger journalist Tomas Dalström. Då måste jag välja ord som väcker samma association hos dig.

Språk och tanke

Bakom all information finns tankar som ska förmedlas. Svårigheter att läsa kan därför bero på budskapets svårighetsgrad, men också på hur språket används i skrift.
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Bild på boken

Sakprosans universum

Språk och kunskap baseras på ett samspel mellan olika intelligenser.
Man grubblar över en text

Lätta och svåra texter – Läsbarhet

Det har gjorts många ansträngningar att komma till rätta med krångliga texter. På 1960-talet...
Annika proträtt

Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.
Kvinna sitter i soffan med benen uppe och en bok i knät

Muntligt och skriftligt

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner säger G...
Mona Nilsen porträtt

Samtal och chatt som samtalskultur

Författaren Torbjörn Lundgren har träffat Mona Nilsen, doktorand vid institutionen för...

Läs- och skrivsvårigheter: Inte bara dyslexi

Professor Stefan Samuelsson tar i denna artikel upp det komplexa förhållandet med läsning.
Bild på en läsande uggla

Lättlästa bokhörnan

Det finns många aspekter på lättlästhet, säger docent Lars Melin.
Bild på en flicka som sitter i sitt klädskåp

Lättläst - ett svårt begrepp

Elisabeth Eliasson resonerar om begreppet och behovet av lättläst.

Sidor