Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.

Begripsamutbildnignen maj 2015

Här presenteras programmet och vad vi tog upp på utbildngien.

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Susanne och Mathias föreläser

En enklare vardag

Försäkringskassan driver projektet En enklare vardag. Här beskriver de arbetaet och får feadback från begripsamdeltagarna.
Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.

Ett samtal om utvecklingsstörning

På Begripsams utbildning i februari 2014 diskuterade deltagarna hur det var att ha en utvecklingsstörning.

Om utvecklingsstörning

Vad innebär det att ha utvecklingsstörning och hur ser man på olika sätt att förklara vad det är?Det är frågor Cecilia Olsson berättar om på Begripsams utbildning februari 2014.

Att leva med en lindrig utvecklingsstörning

Tomas Karlsson berättar om sina erfarenheter av att ha utvecklingsstörning.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Hur testar man något som inte finns?

Här lär sig deltagarna i Begripsam hur man bör tänka och vad som förväntas av oss när vi ska utvärdera olika tjänster och produkter.

Sidor