Bildskärmen med personlig vägledning

Utvärdering av personlig vägledning på webben

Företaget Intaktus AB har anlitat deltagarna i Begripsam för att utvärdera sin tjänst. Här visas test och samtal kring det.
Anita Hildén berättar

Tidsuppfattning och tidshjälpmedel

Anita Hildén redovsar en undersökning om tid och tidsuppfattning hos Begripsams deltagare.
Bild på gammal väggklocka

Time for everyone

Inför det internationella standardiseringsmötet sammanfattar begripsam i den här filmen vår syn på tid.
Bild på föreläsarena

Taltidningar och andra tillgängliga medier

Jesper Klein, Maria Nylander och Cecilia Mattson från Myndigheten för tillgängliga medier presenterar sitt arbete med tillgängliga medier.
En hand sträcks upp inför föreläsaren

Utvärdering av en digital guide åt Försäkringskassan

Mikael Diseklint, Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg från Försäkringskassan besöker Begripsamträffen och får hjälp med sin utvärdering.
Deltagare samtalar

Hur vi uppfattar tid - en utvärdering av olika sätt

Hur ska tid och kalendrar presentera den information de har till uppgift att förmedla?
Johan Gustafsson föreläser

Hur upplevs Arbetsförmedlingens webbplats?

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen besökte Begripsam för att få hjälp med utvärderingen av deras sida..

Scheman - så vill vi ha dem

Hur ska ett schema eller dagordning se ut för att passa alla. Det är vad Begripsamgänget diskuterar här.
Presentation tre personer

Studietillfälle 2

ADHD - lycka och förbannelse. Här berättar Anita Hildén, pedagog i Begripsam. Laleh Zarei och andra deltagare delar med sig av sina erfarenheter av att ha ADHD.
Symbolen för kognitiv tillgänglighet

Om studiecirkeln

Studiecirkeln omfattar 6 tillfällen. Materialaet består av en del texter och mycket film.

Sidor