Begripsamutbildnignen maj 2015

Här presenteras programmet och vad vi tog upp på utbildngien.
Deltagare sitter framför muralmålnignen

Så skapar vi en utbildning

I Begripsamprojektet har vi för avsikt att skapa en utbildning där deltagarna får lära sig hur de ska kunna påverka produkter och tjänster.Här berättar Cecilia Olsson hur det arbetet går.
Annika talar

Att leva med en språkstörning

Annika Johansson berättar om sin språkstörning under Begripsams träff på Runö.
Malin berättar

Om konst som uttrycksmedel

Malin Lucchesi skapar konst, icensätter dansföreställningar och föreläser om sin autism. Här berättnar hon om sin konst inför deltagarna i Begripsam.
Simon talar inför gruppen

Tillgängliga nyhetsbrev

Nyhetsbrev som kommer med e-posten är ofta hopplösa för den som har svårt att läsa. Men det går att göra något åt. Simon Österman presenterar och får kommentarer under arbetets gång med ett sådant.
Hans berättar med gester

Standardisering av kognitiv tillgänglighet

Standarder är till för att göra tillvaron enklare. Att påverka standarder är inte lika enkelt. Men det är vad vi i Begripsam ändå arbetar med. Här berättar Hans Hammarlund om det arbetet.
Flicka som läser

Hur går läsning till - ett exempel

Hur går det till att läsa. Avkodar vi bara ord efter ord, eller skapar vi som läsare vår egen bild. Det beskriver Sara Rydin i den här texten.
Frida beskriver hur hon gör

Att ta sig fram med kartor

Hur tar man sig fram i en stad eller i naturen. Det är olika för olika människor. Här berättar olika deltagare i Begripsam om hur de bland annat använder Google Maps.
Malin berättar och Cecilia lyssnar

Konsumentkunskap

Konsumentverket har tagit fram ett antal filmer för att informera konsumenter. Malin som går på Häggviks Gymnasium fick huvudrollen i en av dem. Här berättar hon och så visas filmen.
Cecilia och Malin

Vad är viktig för en webbsida

Vad är viktigt att tänka på för att webben ska fungera. Här jämförs vad utvecklare tycker och vad personer med olika nedsättningar tycker.

Sidor