Nästa generations digitala bok

Digitalbokens möjligheter visas av mjukvaruutvecklaren Mike.
Ingressbild med text

Helhetssyn på människan

Den här skriften som Gunnar Kylén kallar "Helhetssyn på människan" gavs ut första gången 1979. Den ligger här i sin helhet, som ett läsbart dokument.
Porträtt på Åsa Wengelin

Skrivprocessen i förhållande till våra kognitiva förmågor

Tomas Dalström, som är språkintresserad journalist, har träffat och samtalat med Åsa Wengelin som är filosofie doktor i allmän språkvetenskap och forskare i lingvistik.

Om metaforer och helhetssyn

Psykologen Anders Bond är ett känt namn och ideolog inom FUB, den organisation som företräder personer med utvecklingsstörning.
Bild på Anders och Anita Hildén i samspråk

Om implicit kunnande och utvecklingsstörning

Vi undervärderar ofta de förmågor personer med utvecklingsstörning har, säger Anders Bond.

Se och hörböcker

Specialpedagogen Anita Hildén har undersökt möjligheten att läsa och att lära sig läsa med hjälp av e-böcker i Daisy-format med både text och ljud.
Bild på Käte Alrutz när hon berättar

Samtal om möten på distans

Formen för kommunikation påverkar resultatet. Logoped Käte Alrutz berättar.

Hjärnans plats i tänkandet

Synen på hur hjärnan fungerar och vilken roll den har i vårt tänkande har förändrats i och med forskningens framsteg.

Sidor