Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.
Kvinna sitter i korgstol och läser

Om tekniken att förmedla känslor

Att skriva enkelt är inte alltid så enkelt. Anledningen är att våra sinnen är mångfacetterade...

Övningsfilmer från videokursen i Grimslöv

Vi fick lära oss berätta med rörliga bilder. Deltagarna filmade, klippte, redigerade, och...

Mediautbildningen mars 2009

I mars 2009 hölls den först mediautbildningen för Dyslexiförbundets lokala deltagare och FUB:...
Peter Gärdenfors på sitt arbetsrum

Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.

Om datorn som en tankemaskin - Sherry Turkle del 2.

Datorn är en tankemaskin - en psykologisk maskin - som inte går att jämföra med...
Annika proträtt

Om digitala läromedel

Annika Lantz-Andersson doktorerar på digitala läromedel. Torbjörn Lundgren har träffat henne.

Marshall McLuhan on the media

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

The Medium is the Message

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Sidor