Apparna som revolutionerar

Verktyg för läsning och skrivning har länge funnits för datorer. Nu finns allt också som appar. Effektivare och till nästan ingen kostnad.

Hur tar högskolan hand om studenter med läs- och skrivsvårigheter?

Marianne Björn Milrad, som är filosofie doktor vid Linnéuniversietet, har undersökt vilket stöd studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får för att klara sina studier.
Kvinna som funderar

Vi har alla lite olika förmågor

Alla har vi lite olika sätt att uppfatta tillvaron och tänka om det vi ser.

Varför information på webben är svår

Det finns många orsaker till att information på webben kan vara svår att tillgodogöra sig menar Stefan.

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.

Samtal om kognition, språk och standarder

Fil. lic. Hans Persson samtalar med Anita Hildén om behovet av att få med vårt sätt att tänka och vår förmåga att läsa- och skriva i det internationella standardiseringsarbetet.
Samtal på Umeå utbildningsförvaltning

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.
Hans Persson och Anita Hildén samtalar

Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.

Public Servicedagen 2011

What´s New ? What´s Next? var temat för en föreläsning på årets Public Servicedag.

Sidor