Lena i talarstolen

Vart styr folkbiblioteken

Författaren Lena Kallenberg talar om folkbibliotekens roll för läsande och bildning.

Öppna ögonen för de nya vägarna

När missionärerna i Australien gav urbefolkningen yxor av stål rasade deras kultur, konstaterar Marshall McLuhan. Torbjörn Lundgren funderar vidare.

Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.

Regler om film och foto

Vad är det som gäller när man fotograferar och filmar. Får man sprida bilder på människor hur...

Att tänka på när du ska filma och fotografera:

Enligt lag har du rätt att filma och fotografera i alla offentliga miljöer och sammanhang. Du...

Lathund för presskontakter:

Vi vill synas i media. Hur gör vi?Ämnet måste ha ett allmä...
Bild på skriften

Fakta om e-böcker

När vi talar om en bok tänker vi oftast på en tryckt text försedd med pärmar.Bokens form är ständigt under förändring. Ljudbok, talbok e-bok, punktbok, svarttextbok? Här reds begreppen ut.
Sherry Trukle porträtt

Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...
Bild på robotar

Robotleksaker påverkar barns tänkande - Sherry Turkle del 3.

Professor Sherry Turkle resonerar i denna film, som är den tredje av tre, om hur...

Sidor