Kvinna på verkstaden med manual

Ta det här med dyslexi - bokrecension

Fyrtio djupintervjuer med vuxna personer som har dyslexi ger en god inblick i möjligheter och hinder som finns på vägen mot framgång.
Uta Frith porträtt

Brain Waves

Neurovetenskap: konsekvenser för utbildning och livslångt lärande (På engelska)
Flicka ligger på sängen och läser

Det komplexa läsandet

Forskarna är idag ganska eniga om att dyslexi har sin grund i fonologiska svårigheter. Det betyder att det för oss som har dyslexi inte går automatiskt att koppla bokstaven till ljudet.

Hjälpmedel vid demens

Eva Lindqvist, doktorand i arbetsterapi har studerat användbarhet av olika hjälpmedel vid demens.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Läsningens syfte påverkar resultatet

Det syfte vi har med att läsa en text påverkar vad vi får ut av den, konstaterar docent Jana Holsanova.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Några råd för webbutveckling

Man ska ge läsaren intressanta ingångar och möjlighet till fördjupning, konstaterar Jana Holsanova.
Anteckningsblock och hand som skriver, bakom tangentbord

Lathund vid textproduktion

Om du ska skriva begripliga texter finns det en del att tänka på. Här ger vi några inledande tips.

Om text, bild, film och animation

Text, bild, film och animation är olika uttrycksformer. Man tror lätt att det ena är lättare att förstå än det andra. Docent Jana Holsanova resonerar utifrån sin forskning om detta.
Daniel Erkstam föreläser med ena handen i luften

Sociala mediers betydelse

Daniel Erkstam föreläser på Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar.

Sidor