Man tittar på skärm med filmredigering

Kom med i Dyslexiförbundets mediaprojekt

Sommaren 2009 höll Dyslexiförbundets mediaprojekt en utbildning där ett 20-tal medlemmar...

Västra Götaland: Kjell-Åke Eriksson

Kjell-Åke sitter i Dyslexiförbundets styrelse. Intervjun gjordes under mediaträningen i Sala...

Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.
Fredrik Ekelund föreläser

Språk och erfarenhet

Författaren Fredrik Ekelund resonerar om det muntliga och skrivna språkets förhå...
Kvinna vid datro ute i trädgården

Hur fungerar lättlästa texter på webben?

Afasiförbundet och företaget Funka Nu undersökte år 2006 lättlästa texter på offentliga webbplatser,...

Brukarorganisationers syn på ICF

Brukarorganisationer i Sverige arbetar för att deras medlemmar skall få samma rättigheter...
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.
Bild på boken

Sakprosans universum

Språk och kunskap baseras på ett samspel mellan olika intelligenser.
Caroline i talarstolen

Om läsförståelse hos barn

Professor Caroline Liberg talar med utgångspunkt från resultaten i PIRLS om läsförståelse....
Man berättatar

Så funkar Skype

Prova på Skype. Se den du talar med och skriv meddelanden medan du talar i telefon.

Sidor