Man lär sig via olika modaliteter

Kombinationen av olika medier i praktiken förbättrar kunskapsprocessen i klassrummet.

Sociala medier och storytelling 1

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Didaktikens verktyg - Hur IT kan motivera

Hur påverkar IT motivationen hos elever. Det berättar Elza Dunkels, Emma Rosén och Peter Gärdenfors om i denna film.

Sociala medier och storytelling 3

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.

Sociala medier och storytelling 2

Improviserad workshop om sociala medier och kreativ digital storytelling.
Bild på webbsidan

Mittuniversitetets webbplats - Läsa & skriva

Webbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand.

Böcker på jobbet - succé

Vägen till barns läsning går i stor utsträckning via föräldrarnas läsvanor. Samtidigt läser...
Kvinna sitter och skriver vid bord

Skrivregler för myndigheter

Myndigheternas skrivregler är en skrivregelssamling anpassad för skrivande i offentlig förvaltning. Rekommedationerna är rakare och mer kortfattade än dem i Svenska skrivregler.

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.

Det finns en hel del appar.

Här hittar du länkar till flera intressanta appar

Sidor