Michael beskriver prototypen. På scenen också Anita Hildën och moderatorn Hans von Axelsson

The Ticketmachine - Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper - Pass 8

Michael Wallon från Begripsam beskriver hur han och Erik tagit fram en prototyp.
Joakim Falk i talarstolen med en beskrivande PowerPoint.

Begripsams arbete med standardisering - pass 9

Presentation och paneldiskussion om hur Begripsam arbetar med standarder och hur vi gör standardiseringsarbete mer kognitivt tillgängligt.
Begripsamdeltagare på scenen

Att beskriva vad som är min egen svårigheter - pass 10

Några av begripsams deltagre på scenen under heldagsseminariet Universell utformning i praktiken maj 2016

"En fantastisk möjlighet"

– Det vara en sådan fantastisk möjlighet att få utnyttja Begripsams kunskaper, säger Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan. Jag önskar bara att vi hade träffat gruppen tidigare i processen.
Birgitta Målsäter och Therese Karlberg från Försäkringskassan . Foto: Eva Hedberg

Delaktighetsdag med lovpris

Försäkringskassan tackade Begripsam under Delaktighetsdagen för det arbete som de har lagt ner med att förbättra Försäkringskassans information ut till kunderna.

Tillgänglig webb

Är din hemsida tillgänglig? Filmen förklarar varför du bör anpassa din hemsida och var du kan hitta mer information.
Viktor håller mikrofonen

Vad innebär det att vara experttestare?

Samtalen om vad det innebär att vara experttestare är en del av utbildningen i Begripsam. Här leder Stefan Johansson samtalet.
Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg

Värdefull feedback av Begripsam

"Det här har gett oss mycket värdefull användarfeedback och det har hjälpt oss i viktiga designbeslut", skriver Arbetsförmedlingen om samarbetet med Begripsam.
Deltagarna i Begripsam i full verksamhet

Vad gör vi egentligen i Begripsam?

Vill du förstå vad Begripsam gör när vi träffas och hur vi jobbar? Se filmen.

Sidor