Bild på ett uppslag

Om läsmiljöns betydelse

Professorn Caroline Liberg föreläser om betydelsen av en god läsmiljö för att skapa läsvanor...
Karin Taube i talarstolen

Läsförståelsen har sjunkit hos 15-åringar i Sverige - PISA 2009

Svenska 15-åringars läsförståelse har försämrats markant mellan åren 2000 och 2009.

Konsten att filma

Mattias Andersson har gjort en guide om konsten att filma. Han har gett oss tillstånd att lä...

Mediakurs på Hagaberg

Mediaprojektet hade en kurs för dyslexiförbundets lokalförningar på Hagaberg Kursgård i Ö...

Hjälp, jag ska filmas! Vad ska jag tänka på?

Försök vara dig självFörsök hitta ett inre lugnDet gör inget att du...

Boken på arbetsplatsen

Det årliga seminariet Boken på arbetsplatsen arrangeras av LO:s läsfrämjandegrupp, där olika...

Första videokursen i Dalarna 2009

Dyslexiförbundets mediaprojekt är i full gång. Våren 2009 hölls en första videokurs på Mora...
Man tittar på skärm med filmredigering

Kom med i Dyslexiförbundets mediaprojekt

Sommaren 2009 höll Dyslexiförbundets mediaprojekt en utbildning där ett 20-tal medlemmar...

Sidor