Stefan i talarstorlen

Information är till för alla

På seminariet Universell Design i Lund juni 2014 berättade Stefan Johansson om behovet av Universell utformning
Eva Hedberg och Per Hållander framför en affich med Cinemateket

Uppläst textremsa och syntolkning

Att kunna lyssna till textremsan på film och TV har länge varit ett önskemål. Nu har Dyslexiförbundet FMLS gjort det möjligt.
Malin i talarstolen

Jag har rätt att inkluderas

Malin Lucchesi, som är en av deltagarna i Begripsam talar här om hur det är att ha autism
Bild på Appens fönster

Att tala in text

Nu går det att tala in kortare meddelanden och direkt sända dem som e-post och inlägg på facebook
Tangentbord med entangent för mikrofon

Det talande tangentbordet

Att tala in en text och få den nedskriven har länge varit en dröm. Nu finns möjligheten som standard på telefoner och plattor.
Tomas och Cessilia samtalar

Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.
Annika föreläser

Om konsten att hitta orden

Det är vanligt att man kan ha svårt att få fram det ord man söker. Här berättar Begripsamdeltagare om det.
Stefan föreläser och här syns exempel på symboler

Utvärdering av bildsymboler

Begripsam har utvärderat en uppsättning bildsymboler år Konsumentverket

Hur vill vi svara?

Stefan Johansson berättar om projektet att ta fram ett verktyg för att få fram bättre svar från funktionshindrade.
Susanne och Mathias föreläser

En enklare vardag

Försäkringskassan driver projektet En enklare vardag. Här beskriver de arbetaet och får feadback från begripsamdeltagarna.

Sidor