Personer med dyslexi bra på att hitta svarta hål

Dyslexi innebär att man har har svårt med orden och bokstäverna. Men många som har detta har andra starka talanger.

Utformning av FUBkoll ...

Webbplatsen FUBkoll vänder sig direkt till personer med utvecklingsstörning, en nedsatt begåvningsförmåga,

Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.
Bild på en grabb som sitter och tänker

ADHD en bräcklig förbindelse

Elkhonon Goldberg, professor i neuropsykologi, om ADHD och ADD.

Om information på läsarnas villkor

Tomas Dalström är är journalist, författare och föreläsare. Han har gått på djupet med hur hjärnan fungerar i förhållande till text och kommunikation. Här resonerar han om det futtiga korttidsminnet och vårt sätt att minnas.

Om språk, kunskap och fungerande medier

Det mänskliga tänkandets natur – kognitionen – är en förutsättning för allt vad medier heter. Utan kunskap om hur vi tänker, famlar vi i blindo när vi skapar verktyg för att kommunicera eller informera.

Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Två barn leker riddare

Om utvecklingsstörning

Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och...

Samtal och teori och praktik

Doktorand Annika Lanz-Andersson tar i boken Kunskap och människans redskap upp förhållandet...

Sidor