Lyssnasymbolen

Om lyssnafunktionen på vår portal

På fungerandemedier.se kan du lyssna till alla längre texter. Klicka på lyssnaknappen och och testa.
En sida ur tidningen med bilder på deltagarna

Tidningen Unik skriver om Begripsam

FUB:s tidning Unik var med på Begripsams ena träff på Runö folkhögskola. Här är resultatet.
Ann Lantz föreläser och visar Power Point

Dialogseminarium om kognition 2014

Den 3 oktober 2014 arrangerade vi i Begripsam ett andra dialogseminarium för att belysa forskningsläget kring kognition. Hela seminariedagen filmades och du hittar filmerna här. Ett motsvarnade seminarium hölls hösten 2013, som du också hittar via denna väg.
Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.
Samtal mellan Kerstin och Anita

Förenklad text - bra eller dåligt?

När man förenklar tar man ofta bort innehåll. Frågan är då vem som är hjälpt av det och vem som inte är det.
Man lyssnar under frukosten

Lyssna till din morgontidning

Att lyssna till nyheterna är väl lika bra som att läsa på traditionellt sätt.
Bild på en mobil och ett snabel-a

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss så har du uppgifterna om oss som arbetar i projektet här.
Kunskapstrappor demonstreras

Vad är lindrig utvecklingsstörning?

Diagnos och nivåer av utvecklingsstörning beskrivs här

Sidor