Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Asperger och Autism, Skola och Medier

Man måste känna till personernas förutsättningar för att kunna göra bra medier.
Porträtt på Brigitte Mral.

Om retorikens betydelse

En bra bild bör vara trovärdig - den ska ha ethos. Den måste också får oss att tro att avbildningen är ”sann” – logos. Slutligen blir budskapet riktigt effektiv först när den även skapar känslor – pathos.

Användbar IT

Användbarhet är som demokrati - man måste vinna den varje dag, konstaterar professor Jan Gulliksen.

Att läsa med läsplatta

Vad är skillnaden med bok och läsplatta? En nybörjare undersöker.

Samtal, del 8 av Det nya språket

Det nya språket är komplext och det finns många olika ingångspunkter.

Vikten av kognitiv standardisering, del 7 av Det nya språket

Standardisering är ett stort och ganska teoretiskt område, med förgreningar både nationellt, på EU-nivå och Internationellt. Tomas Berns beskriver hur det hänger ihop.

Digital delaktighet - krav för demokratin, del 6 av Det nya språket

Kampanjen Digidel 2013 har till syfte att få ytterligare 500 000 personer att använda dator och internet.

Människans förutsättningar och mediernas möjligheter

All kommunikation är ett samspel mellan människans förutsättningar och mediernas möjligheter.

Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Se 8 filmer från seminariet som arrangerades av fungerandemedier.se och Digidel.

Sidor