Omslagsbild föreställande man med ögonrörelseglasögon

Antikva passar bra på nätet

Docent Lars Melin anmäler en studie av två teckensnitts läslighet baserad på kameramätningar...
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.

Om tidningsläsning

Hur läser vi tidningar? Ögonrörelsetest visar att vi ofta gör annat än vi tror att vi gör.
Torbjörn och Eva samtalar

Portalen dyslexi.org får nytt utseende

www.fungerandemedier.se blir egen portal.
Dyslexiförbundets ordförande hälsar Lars Mellin välkommen

Läsprocessen - snabb, säker, sårbar

Lässvårigheter kan ha olika orsak och vår förmåga att läsa är både snabb och säker, men...

Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Sidor