Omslagsbild föreställande man med ögonrörelseglasögon

Antikva passar bra på nätet

Docent Lars Melin anmäler en studie av två teckensnitts läslighet baserad på kameramätningar...

Om tidningsläsning

Hur läser vi tidningar? Ögonrörelsetest visar att vi ofta gör annat än vi tror att vi gör.
Dyslexiförbundets ordförande hälsar Lars Mellin välkommen

Läsprocessen - snabb, säker, sårbar

Lässvårigheter kan ha olika orsak och vår förmåga att läsa är både snabb och säker, men...
Torbjörn och Eva samtalar

Portalen dyslexi.org får nytt utseende

www.fungerandemedier.se blir egen portal.
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.
René Vazquez Díaz och Karin Alvtegen på cenen

Där stod han framför klassen... om berättande

Berättande och lyssnande är färdigheter som inte direkt har med dyslexi att göra, utan kan...

Samtal om lättlästa texter för barn

Till medierna hör skriften, som kräver vissa specifika förutsättningar, men också vana och...

Sidor